Vrachtroutenetwerk procesbegeleiding

Vrachtwagen rijdend over de weg

Departement Mobiliteit en Openbare Werken tekent het Regionaal Vrachtroutenetwerk Vlaanderen uit. DenS Communicatie coördineert de integratie, werkt een communicatiestrategie uit naar bevolking en pers en organiseert een bevraging bij gemeenten en bedrijventerreinen.

Opdrachtgever

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid (ABMV)

Vraag

ABMV tekent het regionaal vrachtroutenetwerk voor heel Vlaanderen uit. Een vlotte doorstroming met zo weinig mogelijk hinder voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid staan hierbij centraal.

De provinciale afdelingen (ABMV) van het departement MOW leggen de basis voor het vrachtroutenetwerk. DenS Communicatie staat in voor de coördinatie en, in samenwerking met Aquaterra, voor het vertalen in eenvormige GIS-lagen.

In de tweede fase van het project tekent het studiebureau MINT het netwerk voor vrachtverkeer op verschillende schaalniveaus verder uit. DenS Communicatie ondersteunt de projectleider van ABMV bij het uitstippelen van het verdere communicatietraject.

Aanpak

In een eerste fase bouwen de provinciale afdelingen (ABMV) een basisbestand op in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. DenS Communicatie coördineert de integratie van het aangeleverde materiaal. Aquaterra zorgt voor de GIS-vertaling en het eenvormig maken van alle gegevens over heel Vlaanderen. Daarnaast vullen we de basisgegevens aan met relevante informatie vanuit de Verkeersbordendatabank en met ongevallenstatistieken. Parallel hiermee lanceert ABMV een bevraging bij alle Vlaamse gemeenten. DenS Communicatie volgt de respons actief op en slaagt er in om 95% van alle Vlaamse gemeenten te motiveren om aan de enquête deel te nemen. Hiermee leggen we een degelijke basis voor het verdere onderzoek.

In de tweede fase van de opdracht tekent DenS Communicatie de communicatiestrategie naar de pers uit. Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever en het kabinet van de minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. Bij het voltooien van de tweede fase blijkt voor een drietal projectgebieden verdere uitdieping op bedrijfsniveau nodig. DenS Communicatie werkt gerichte digitale vragenlijsten uit voor de bedrijventerreinen Heultje, Brustem en Schurhoven en staat in voor de verwerking ervan. Bij het afsluiten van de tweede fase werkt DenS Communicatie een communicatieplan uit naar de ruime bevolking. DenS staat tevens in voor de redactie van artikels en persberichten.