AGNAS procesevaluatie

Foto AGNAS project

Afdeling Ruimtelijke Planning wil het participatietraject voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van het buitengebied evalueren. DenS Communicatie bevraagt alle betrokken actoren.

Opdrachtgever

Departement RWO, afdeling Ruimtelijke Planning (nu Ruimte Vlaanderen)

Vraag

Voor de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur worden gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) opgemaakt. In september 2010 voerde de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement RWO een nieuwe werkwijze in. Voortaan worden partners via een uitgetekend voortraject betrokken bij de voorbereiding van de goedkeuringsprocedure van deze GRUP’s.

Een jaar later is de tijd rijp om deze werkwijze te evalueren. DenS Communicatie bevraagt alle betrokken actoren over de nieuwe werkwijze en formuleert voorstellen ter verbetering.

Aanpak

Via een kortlopende opdracht van zes weken wil de afdeling Ruimtelijke Planning snel een overzicht krijgen van het werken met de voortrajecten.

Om op korte tijd een maximaal resultaat te bekomen, kiest DenS Communicatie voor een online bevraging. Dit laat toe alle stakeholders uit de verschillende processen in eenzelfde mate bij het evaluatieonderzoek te betrekken. Via een online bevraging kunnen we meer vragen stellen dan tijdens een interview of focusgesprek. Gesloten vragen worden aangevuld met open vragen om kwalitatieve informatie te verzamelen.

Een online bevraging laat ook toe de invulling op te volgen. Ondanks de korte looptijd van 2 weken krijgen we zo toch nog een respons van bijna 50%.

De krachtlijnen van het onderzoek vatten we samen in een powerpointpresentatie. De presentatie en de verwerking van de gesloten vragen vormen een goede basis voor verdere analyse van de evaluatie door de partners. DenS bespreekt de resultaten met de belangrijkste actoren.

Lees meer: rsv.vlaanderen.be/.../Landbouwnatuurenbos