Hamont-Achel participatietraject Walproject-rup-haven-antwerpen

Hamont-Achel maakt een masterplan voor Hamont-centrum met speciale aandacht voor het inbreidingsproject aan de Wal. DenS Communicatie stippelt de communicatie en participatie uit via het project ‘Wat wordt Wal’.

Opdrachtgever

Stad Hamont-Achel

Vraag

Hamont-Achel werkt reeds enkele jaren aan het masterplan voor Hamont-centrum. Centraal ligt de Wal, een gebied met heel wat potenties voor recreatie, wonen, gemeenschapsvoorzieningen. De stad wil het project een nieuwe dynamiek geven, gedragen door alle betrokkenen.
DenS Communicatie stippelt een communicatiestrategie en -plan uit waarbij verschillende actoren van de stad nauw betrokken worden en begeleidt de participatiemomenten.

Aanpak

DenS Communicatie werkt bij de start van de opdracht een communicatiestrategie met campagnestijl uit. ‘Wat wordt Wal?’ prikkelt de nieuwsgierigheid van de Hamont-Achelaren en roept hen op mee na te denken over de concrete invulling van het centraal gelegen projectgebied in het centrum van Hamont.
Tijdens de kick-off verkennen we samen met de direct betrokkenen het projectgebied en inventariseren eerste aandachtspunten. Daarna volgen een luisterdag, denkdag, bezoekmomenten aan de gebouwen in het projectgebied, vergaderingen van de gemeenteraadscommissie en een inspraakavond voor de ruime bevolking. Parallel hiermee brengen de stad en BUUR de noden en wensen van de scholen en verenigingen aan de Wal in kaart. Zo krijgen alle bouwstenen van ‘Wat wordt Wal?’ een gedragen invulling: wonen, handel, parkeren, verkeerscirculatie, monumenten klooster en kapel en de aanpalende kloostertuin.
In de communicatie naar de ruime bevolking streven we naar een confrontatie tussen de toekomst van de Wal en het rijke verleden van dit projectgebied: ’Wat was Wal?’.
Een half jaar na de start van onze communicatieopdracht wordt het gedragen plan voor de Wal ingeschoven in het masterplan voor Hamont-kern en keurt de gemeenteraad het masterplan goed. De stad organiseert twee druk bezochte informatiemarkten. BUUR visualiseert de toekomstvisie voor de Wal terwijl de heemkundige kring het rijke verleden in beeld brengt. DenS maakt een draaiboek voor de infomarkten en verzorgt de eindredactie van een brochure en tentoonstellingspanelen.
De stad vertaalt nu de strategische visie van het masterplan in een RUP, werkt de plannen uit voor de concrete inrichting van de gebouwen en tuin langs de Wal en bereidt de start van het project ‘Wonen in het Park’ voor. DenS blijft Hamont-Achel hierbij communicatief ondersteunen.