OCMW Sint-Niklaas communicatieplan

Foto collecte bus bevraging OCMW Sint-Niklaas

OCMW Sint-Niklaas grijpt de verhuis naar een nieuw Welzijnshuis aan om haar communicatie te verbeteren. DenS Communicatie maakt een doorlichting van het imago en van de externe communicatie en stelt een communicatiebeleidsplan op.

Opdrachtgever

OCMW Sint-Niklaas

Vraag

Het OCMW Sint-Niklaas wil haar toegankelijkheid en imago verbeteren om kwetsbare en kansarme doelgroepen beter te bereiken. De looptijd van de opdracht is kort. Het OCMW en enkele diensten van de stad verhuizen in het najaar van 2014 naar een nieuw Welzijnshuis. Tegen dan wil het OCMW een goed onderbouwd extern communicatieplan om de doelgroepen op de meest optimale manier te bereiken.

DenS Communicatie licht de externe communicatie door en werkt in overleg met het OCMW een communicatiebeleidsplan uit.

Aanpak

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige identiteit en het imago van het OCMW, de doelgroepen, de gewenste informatie en meest geschikte kanalen, organiseert DenS interviews en focusgroepen met interne en externe (ervarings)deskundigen.

We vullen deze kwalitatieve informatie aan met kwantitatieve gegevens. Via een digitale enquête bij de ruime bevolking krijgen we een duidelijk beeld van de noden en wensen op het vlak van informatie en communicatie. Dit levert een schat aan informatie op waarmee we verder aan de slag gaan bij het uittekenen van het extern communicatiebeleidsplan.

De uitwerking van het plan gebeurt in nauw overleg met interne stakeholders en externe deskundigen van uiteenlopende sociale organisaties in de stad. Via discussiedagen zetten we de krijtlijnen van de strategische en operationele doelstellingen uit. Met interne medewerkers verfijnen we de doelstellingen in een bevattelijk actieplan.

Om het goedgekeurde plan ook effectief te realiseren, coachen we het OCMW bij de implementatie ervan. We splitsen strategische acties en interne werkpunten uit in goed gestructureerde fiches.

De trekkers van de acties zetten tijdens een communicatiedag het stappenplan per actie uit. Geparkeerde acties nemen ze enkele maanden later tijdens een terugkomdag op.
DenS begeleidt beide dagen om de dynamiek in het proces te bewaken.