Willebroek-Noord bevraging

Logo en slogan RUP Willebroek-Noord

Willebroek bevraagt omwonenden en gebruikers over de herinrichting van een binnengebied. DenS Communicatie coacht de gemeente bij de bevraging.

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Willebroek

Vraag

De gemeente Willebroek wil een binnengebied in Willebroek-Noord herinrichten. De eerste voorstellen werden door de bewoners afgewezen. Om een beter beeld te krijgen van de visie van omwonenden en gebruikers op de inrichting van het gebied, organiseert Willebroek een bevraging. Gezien de complexiteit en de gevoeligheid van deze materie schakelt de gemeente DenS Communicatie in.

Aanpak

DenS Communicatie kent Willebroek goed en is vertrouwd met de methodiek die de gemeente bij schriftelijke bevragingen hanteert.

In eerste instantie brengen we samen met de projectleiders van Willebroek de gevoeligheden in kaart. We plannen het project en zetten een ambitieus maar haalbaar projectverloop uit. Voor elke doelgroep (bewoners en eigenaars, bezoekers kinderdagverblijf, moskee en gemeenschapscentrum) kiezen we de meest optimale benadering om voldoende respons te krijgen.

Willebroek werkt een reeks basisvragen uit. DenS Communicatie gaat na of de gemeente met deze vragen een eenduidig antwoord zal krijgen op de vraagstukken die binnen de wijk spelen. We verfijnen de vragen en vullen ze verder aan, zoeken passende antwoordcategorieën, differentiëren naar doelgroepen en controleren het geheel op eenvormigheid en volledigheid. We geven de vragenlijsten per doelgroep vorm in de huisstijl van de gemeente en waken er over dat de deelnemers de enquête gemakkelijk kunnen invullen en terugbezorgen.

Na input van de gegevens door de gemeente verwerkt DenS Communicatie de resultaten in een bevattelijke presentatie. We adviseren de gemeente hoe ze de resultaten kan vertalen in een aanvaardbaar voorstel voor de betrokkenen.

Afsluitend modereren we een informatieavond voor geïnteresseerden. Als neutraal extern bureau lichten we de resultaten van de bevraging toe. De beleidsmakers en bevoegde ambtenaren van de gemeente formuleren aansluitend voorstellen voor de verdere inrichting van het binnengebied.