Structuurplan Schoten communicatie

Foto kerkplein Schoten

Schoten herziet haar ruimtelijk structuurplan. DenS Communicatie begeleidt de participatie

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Schoten

Vraag

De gemeente Schoten stelde Arcadis Belgium en Patrick Maes aan voor de herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van het woonbeleidsplan. DenS Communicatie staat in voor de participatie en informatie.

Aanpak

Voor DenS gaat de opdracht in maart 2014 van start met een workshop om het bestaande structuurplan, de woonbehoeftenstudie en het sociaal beleidsplan te evalueren. Deelnemers zijn schepenen, ambtenaren en voorzitters van advies- en raadscommissies. Basis voor het gesprek is een ontwerp-knelpuntennota.

DenS zal ook instaan voor de informatie en participatie van de ruime bevolking in de fase van het voorontwerp en tijdens het openbaar onderzoek.