Klimaatbeleving focusgesprekken

Focusgesprek klimaatbeleving voor de UAntwerpen

Universiteit Antwerpen onderzoekt hoe burgers klimaatverandering beleven.
DenS Communicatie staat in voor de rekrutering, organisatie en begeleiding van zes focusgroepen.

Opdrachtgever

Universiteit Antwerpen, Departement Communicatiewetenschappen

Vraag

Het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen onderzoekt hoe burgers klimaatverandering beleven. De onderzoekers willen nagaan of de wijze waarop burgers naar klimaatverandering kijken een weerslag heeft op de rol die ze voor zichzelf zien met betrekking tot klimaatverandering.

DenS Communicatie staat in voor de rekrutering, inhoudelijke en praktische voorbereiding, begeleiding en verslaggeving van de focusgroepen.

Aanpak

De onderzoekers willen zes verschillend samengestelde focusgroepen: drie groepen vrouwen en drie groepen mannen, verder opgesplitst naar opleidingsniveau en al dan niet actief zijn rond klimaatverandering.

We rekruteren via organisaties in het Gentse die actief zijn rond milieu en klimaat, transitie en mobiliteit, via sociale organisaties (samenlevingsopbouw, buurtcentra, CAW, PWA, tweedekansonderwijs, opleidingscentra, kringwinkels,…), via senioren en jongerenorganisaties,…

In overleg met de Universiteit werken we een draaiboek uit voor het verloop van de focusgroepen. Na het eerste focusgesprek evalueren we dit draaiboek grondig en sturen we het bij waar nodig.

In vier grote blokken peilen we naar spontane associaties met klimaatverandering, gebruikte bronnen en media, de rol van de deelnemers als burger en de reactie op enkele beeldfragmenten. Via gerichte en zorgvuldig geformuleerde vragen gaan we dieper in op de beleving van de deelnemers.

De samenstelling loopt moeilijker dan verwacht. Het onderwerp en de timing (eind juni) zitten daar ongetwijfeld voor iets tussen. Uiteindelijk rekruteren we voldoende deelnemers met een uiteenlopende achtergrond. Het levert een reeks boeiende gesprekken op, voor ons en de onderzoekers, maar duidelijk ook voor alle deelnemers.