RUP Haven Antwerpen strategieproject-rup-haven-antwerpen

De ontwikkeling van het havengebied Antwerpen is een complex proces. DenS Communicatie geeft strategisch communicatieadvies, organiseert en begeleidt vergaderingen en workshops met interne en externe doelgroepen en staat in voor het online reputatiemanagement en de persbenadering.

Opdrachtgevers

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemeen Beleid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang

Vraag

Het havengebied van Antwerpen strekt zich uit over de rechter- en linkeroever van de Zeeschelde ter hoogte van de stad Antwerpen en de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en Stabroek. De Vlaamse Regering stelde een procesmanager aan om de acties uit het strategisch plan voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen te coördineren. DenS Communicatie staat samen met Jusbox in voor de communicatieve ondersteuning van de procesmanager.

Een van de acties van het strategisch plan is de zoektocht naar extra containerbehandelingscapaciteit binnen het havengebied. DenS staat samen met Omgeving in voor de tijdelijke ondersteuning van de projectdirecteur voor het complex project ‘Realisatie extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. DenS organiseert en begeleidt de communicatie bij de opstart van deze nieuwe procedure en bij de publieksraadpleging over de alternatievenonderzoeksnota.

Aanpak

DenS Communicatie stippelt de krijtlijnen uit voor de communicatie naar de externe doelgroepen. Via interviews met betrokken interne en externe stakeholders (Vlaamse administraties, provincies, middenveldorganisaties, …), een focusgesprek met de betrokken communicatieambtenaren en een digitale bevraging brengen we de communicatiewensen en -noden in kaart. Deze inventarisatie vormt de basis voor een goed doorkneed strategisch communicatieplan.
DenS organiseert en begeleidt de overlegvergaderingen van het Centraal Netwerk (Vlaamse overheid, gemeenten, provincies, belangenorganisaties, sectorkoepels) en een reeks informatievergaderingen voor de direct betrokken bewoners en landbouwers. DenS staat tevens in voor het online reputatiemanagement van het project “ontwikkeling van het havengebied Antwerpen”. Via een permanente online persmonitoring screenen we berichten op nieuwsfora, blogs, regio-tv, facebookpagina’s en andere sociale media en formuleren we aanbevelingen voor verdere opvolging.

Lees meer: www.havenvandetoekomst-antwerpen.be

 

Bij de start van het complex project "Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" maakt DenS een stakeholdersanalyse, organiseert een gespreksavond en workshops met de betrokken middenveldorganisaties, actiegroepen, bedrijven, terminaloperatoren en economische sector-organisaties. De deelnemers wordt gevraagd naar alternatieven voor het Saeftinghedok.
Voor de publieksraadpleging over de alternatievenonderzoeksnota werken we een draaiboek uit. DenS staat in voor de volledige organisatie en begeleiding: bekendmaking, organisatie persontmoeting, actorenoverleg, informatiemarkt, redactie perstekst en teksten voor de gemeentelijke kanalen en de website ...

Lees meer: www.extracontainercapaciteitantwerpen.be