Infomarkten GRUP afbakening RSG Bruggeproject-rup-haven-antwerpen

DenS Communicatie organiseert en begeleidt twee informatiemarkten tijdens het openbaar onderzoek over het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge.

Opdrachtgever

Ruimte Vlaanderen, afdeling Gebieden en Projecten

Vraag

Brugge is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. De Vlaamse Regering stelde in 2011 het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ definitief vast. Voor een aantal vernietigde deelgebieden in Brugge, Zedelgem en Zuienkerke wordt nu een nieuw GRUP opgemaakt.

DenS Communicatie staat in voor de organisatie en begeleiding van twee informatiemarkten tijdens het openbaar onderzoek.

Aanpak

Om iedereen kans te geven zich een beeld te vormen van het plan dat nu voorligt en eventuele bedenkingen te formuleren, organiseren we twee informatiemarkten: één in Zedelgem en één in Brugge.

DenS start de opdracht met een overleg met de belangrijkste betrokken administraties: stad Brugge en gemeente Zedelgem, intercommunale WVI, Ruimte Vlaanderen en Departement Landbouw & Visserij. Aan de hand van een ontwerp-draaiboek bespreken we de uitwerking en opzet van de infomarkten. We klaren inhoudelijke vragen uit, maken afspraken voor de samenstelling van een Q&A-lijst, spreken af hoe we omgaan met eigenaars bij onteigeningen, met eventuele actiegroepen en maken praktische afspraken.

DenS legt alle afspraken vast in het draaiboek. Daarmee kan iedereen gecoördineerd aan de slag.

DenS Communicatie vertaalt de aanpassingen aan het GRUP naar 14 posters. We coördineren ook de opmaak van de Q&A-lijst voor de bemanning van de infomarkten en organiseren een persontmoeting, net voor de opening van de eerste infomarkt.